Johannes 10

10
Den gode hyrde
1Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. 3For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. 4Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. 5Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. 6Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. 7Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. #Jer 23:1. Matt 7:15. 9:36. 9Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. #14:6. Apg 4:12. 10Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. #1:16. 5:40. 11Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. #15:13. Sal 23:1 ff. 80:2. Jes 40:11. 53:6.#Esek 34:11-16,23. 37:24. Luk 15:4-7. Heb 13:20.#1Pet 2:25. 5:4. Åp 7:17. 12Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. #Matt 7:15. Apg 20:29. 13For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. 14Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, #v.11,27. 2Tim 2:19. 15likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. #15:13. Matt 11:27. 16Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde. #11:52. 17:20.#Esek 34:23. 37:24. Ef 2:13 ff. 1Pet 2:25. 17Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. #v.11,15,18. 3:35. 5:20. 15:13. 18Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far. #14:31. Fil 2:8. 19Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ordene. #7:43. 9:16.
20Mange av dem sa: Han er besatt av en ond ånd og er gal. Hvorfor hører dere på ham? 21Andre sa: Dette er ikke en besatt manns ord. En ond ånd kan vel ikke åpne øynene på blinde? #9:32,33. Matt 4:24.
Jesus bekrefter at han og Faderen er ett
22Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter.
23Jesus gikk omkring i templet, i Salomos søylegang. #Apg 3:11. 24Judeerne flokket seg da om ham og sa til ham: Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut! 25Jesus svarte dem: Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, de vitner om meg. #5:36. 26Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. #v.3 ff. 8:47. 27Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. #17:2,3. 5Mos 33:3. Jes 59:1. 1Joh 2:25. 5:11. 29Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd. #Sal 90:1. Jes 46:3,4. 48:13. 30Jeg og Faderen er ett. #1:1. 5:19. 14:10 ff. 17:11,21.#
Judeerne vil på nytt steine Jesus
31Judeerne tok da igjen opp steiner for å steine ham. #8:59. 32Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. Hvilken av dem er det dere vil steine meg for? 33Judeerne svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud. 34Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder? #Sal 82:6. 35Når loven har kalt dem som Guds ord kom til, for guder - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig - 36hvordan kan dere da si til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! - fordi jeg har sagt: Jeg er Guds Sønn? #3:16. 5:17. 17:19. 37Dersom jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro meg ikke! 38Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg, og jeg i Faderen. #14:10,11,20. 17:21,23. 39Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd. #7:30. 8:59. 40Så dro han igjen over til den andre siden av Jordan, til det stedet der Johannes først var og døpte. Der ble han en tid. #1:28. 41Mange kom til ham, og de sa: Johannes gjorde nok ingen tegn, men alt det Johannes sa om denne mannen, var sant. 42Og mange trodde på ham der. #2:23. 4:41. 7:31.

Markert nå:

Johannes 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring