Jeremia 35:6

Jeremia 35:6 NB

Men de sa: Vi vil ikke drikke vin. For vår far Jonadab, Rekabs sønn, har gitt oss dette budet: Dere skal aldri drikke vin, verken dere eller deres barn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del