Jeremia 19:5

Jeremia 19:5 NB

De bygde offerhauger for Ba’al for å brenne sine sønner i ilden til brennoffer for Ba’al, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del