Dommerne 4:2

Dommerne 4:2 NB

Og Herren overga dem i Jabins, Kana’ans konges hånd. Han regjerte i Hasor. Hans hærfører var Sisera, som bodde i Harosjet-Haggojim.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del