Dommerne 4:18

Dommerne 4:18 NB

Jael gikk da ut mot Sisera og sa til ham: Kom inn, herre! Kom inn til meg, og vær ikke redd! Og han gikk inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del