Dommerne 4:17

Dommerne 4:17 NB

Sisera flyktet til fots til Jaels telt, hun var kenitten Hebers kone. Det var fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og kenitten Hebers hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del