Dommerne 4:16

Dommerne 4:16 NB

Men Barak forfulgte vognene og hæren til Harosjet-Haggojim, og hele Siseras hær falt for sverdets egg, det ble ikke en eneste igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del