Dommerne 4:12

Dommerne 4:12 NB

Da Sisera fikk spurt at Barak, Abinoams sønn, hadde dratt opp på Tabor-fjellet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del