Dommerne 4:11

Dommerne 4:11 NB

Kenitten Heber hadde skilt lag med kenittene, ætlingene til Moses’ svoger Hobab. Han hadde flyttet med sine telt til Sa’ana’im-eiken ved Kedesj.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del