Jakob 5
NB

Jakob 5

5
Advarsel til de rike
1Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! #Sal 49:7. Ord 11:28. Luk 6:24. 1Tim 6:9. 2Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. #Jes 51:8. Matt 6:19. 3Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! 4Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. #3Mos 19:13. 5Mos 24:14,15. Sal 18:7. 5Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. #Job 21:13. Sal 17:14. Jer 12:3. 25:34. Luk 16:19,25. 6Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere.
Tålmodighet og bønn
7Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. #3Mos 26:4,5.#5Mos 11:14. Jer 5:24. Luk 21:19. Heb 10:36.
8Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! #Sal 31:25. 1Kor 10:11. Fil 4:5. 1Tess 3:13. 9Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. 10Mine brødre! Ta profetene, som talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. #Dan 9:6. Matt 5:12. 11Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgangen Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. #1:12. Job 1:21. 42:10. Sal 103:8. 111:4. Matt 24:13. 12Men fremfor alt, brødre: Sverg ikke, verken ved himmelen eller ved jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. #Matt 5:34-37. 2Kor 1:17.
Når noen er syk
13Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge! #Sal 50:15. Ef 5:19. Kol 3:16. 14Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. #Mark 6:13. Luk 10:34. 15Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. #Sal 30:3. Mark 16:18. 16Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. #4Mos 5:6,7. Ord 15:29. 28:13. Joh 9:31. 17Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. #1Kong 17:1. Luk 4:25. Apg 14:15. 18Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. #1Kong 18:41-45.
Frels den som har forvillet seg
19Mine brødre! Dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender ham, #Matt 18:15. Gal 6:1. 1Tess 5:14. 20så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. #Sal 32:1. 85:3. Ord 10:12. 1Pet 4:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.