Jesaja 28

28
Ve over Efra’im og Juda
1Ve den stolte kransen om hodet på drankerne i Efra’im, og den visnende blomsten, hans fagre pryd som troner over den fete dalen, der de ligger drukne av vin. #1Kong 16:24. Ord 21:17. Amos 6:6. 2Se, Herren sender en som er sterk og veldig, lik en haglskur, en ødeleggende storm. Som en flom av mektige, overskyllende vann slår han alt til jorden med makt. #2Kong 18:10,11. Esek 13:11. Nah 1:8. 3Med føtter skal den trampes ned, den stolte kransen om hodet til Efra’ims drankere. #26:6. 4Og den visnende blomsten, hans fagre pryd som troner over den fruktbare dalen - med den skal det gå som med en fiken, som er moden før sommeren er inne: Når noen ser den, sluker han den, så snart han har fått den i hånden. 5På den tiden skal Herren, hærskarenes Gud, være en fager krans og en herlig krone for resten av sitt folk. #4:2. 10:21. 11:16.
6Han skal være en rettferds ånd for den som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten. #11:2 ff. 7Men også de som er her, raver av vin og tumler av sterk drikk. Prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin, tumler av sterk drikk. De raver i sine syner, vakler i sine dommer. #5:11 ff. Ef 5:18.
8For alle bord er fulle av vemmelig spy, det finnes ikke en ren flekk. 9Hvem vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken, som nettopp er tatt bort fra brystet?
10For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. 11Ja, ved folk med stammende lepper og på et annet tungemål skal han tale til dette folket. #33:19. 1Kor 14:21. 12Det var han som sa til dem: Dette er ro, unn den utmattede ro, og dette er hvile. Men de ville ikke høre. #30:15. Jer 6:16. Matt 11:28,29. 23:37. 13Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget. #8:15. Matt 21:44. 14Derfor hør Herrens ord, dere spottere, dere som hersker over folket her i Jerusalem!
15Fordi dere sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket. Når den susende svepen farer fram, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul - 16derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke. #8:14.#Sal 25:3. 118:22. Matt 21:42. Rom 9:33. 1Pet 2:6.
Herrens dom kommer
17Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til lodd. Hagl skal rive bort løgnens tilflukt, og gjemmestedet skal vannene skylle bort. 18Den pakten dere har med døden, skal slettes ut, og deres forbund med dødsriket skal ikke stå fast. Når den susende svepen farer fram, skal dere bli tråkket ned.
19Hver gang den farer fram, skal den rive dere bort. For morgen etter morgen skal den fare fram, både dag og natt. Og det skal bare være til redsel å forstå budskapet. 20Ja, sengen er for kort til å strekke seg ut i, og teppet er for smalt til å svøpe seg i. 21For Herren skal reise seg likesom ved Perasim-fjellet, som i dalen ved Gibeon skal han bli vred. Han gjør sin gjerning, en underlig gjerning. Han utretter sitt arbeid, et uhørt arbeid. #29:14. Jos 10:12. 2Sam 5:20,25. 1Krøn 14:11,16. 22Og nå, spott ikke, for at ikke deres bånd skal bli strammet! For om tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom over hele jorden har jeg hørt fra Herren Herren, hærskarenes Gud. #10:23. 23Vend øret til og hør min røst, gi akt og hør min tale!
24Når bonden vil så, holder han da alltid på med å pløye og vende og harve jorden? #Fork 3:1. 25Når han har jevnet åkeren, sprer han ikke da ut dill og karve og sår hvete i rader og bygg på avmerket sted og spelt i kanten? 26Hans Gud har vist ham den rette måten, han lærte ham det. 27For en tresker ikke dill med treskeslede, en ruller heller ikke vognhjul over karve. Men med stav banker en ut dill, og karve med kjepp. 28Blir vel brødkornet knust? Nei, en holder ikke på med å treske det for alltid. Når en driver sine vognhjul og sine hester over det, knuser en det ikke. 29Også dette kommer fra Herren, hærskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i visdom. #9:6. 31:2. Rom 11:33.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring