Jesaja 13
NB

Jesaja 13

13
Domsord fra Herren mot Babel
1Utsagn om Babel, som Jesaja, Amos’ sønn, mottok i et syn. #20:2. 21:1 ff. Jer 50:1 ff. 51:1 ff. 2Reis et banner på et nakent fjell. Rop høyt til dem, vink med hånden så de kan dra inn gjennom storfolkets porter! #49:22. Jer 51:58. 3Jeg har samlet mine vigslede menn og kalt mine helter til å tjene min vrede - mine stolte, jublende skarer. 4Hør! Larm på fjellene som av et stort folk. Hør! Brak av kongeriker, av folkeslag som samler seg. Herren, hærskarenes Gud, mønstrer sin krigshær. 5De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og hans vredes redskaper, for å ødelegge hele jorden. 6Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige.
7Derfor blir alle hender slappe, og hvert menneskehjerte smelter. #19:1. Nah 2:11. 8De blir slått med skrekk. Veer og smerter griper dem, de vrir seg som en fødende kvinne. Fulle av redsel ser de på hverandre, ansiktene blusser som ild. #21:3. Sal 48:7. Jer 4:31. Hos 13:13. Mika 4:10. 9Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den. #34:8. Sal 104:35. Joel 1:15. 10For himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke. #50:3. Esek 32:7. Joel 2:10. 3:4,20. Amos 5:8.#Matt 24:29. Mark 13:24. Luk 21:35. 11Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres synd. Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. #2:11,17. 5:15. 23:9. Jer 48:29. 12Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir. #6:11,12. 1Kong 9:28. Job 28:16. 13Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjelve og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans brennende vredes dag. #34:4. 51:6. Nah 1:5. Åp 6:14. 14Og det skal skje: Som en jaget gasell, likesom sauer som ingen samler, skal de vende seg, hver til sitt folk, og flykte hver til sitt land. 15Hver den som blir funnet, skal bli gjennomboret. Og hver den som blir grepet, skal falle for sverdet. 16Deres små barn skal bli knust for deres øyne. Deres hus skal bli plyndret, og deres kvinner bli skjendet. #2Kong 8:12. Sal 137:9. Åp 6:14. 17Se, jeg egger mederne mot dem, de som ikke akter sølv og ikke har lyst til gull. #Ord 6:35. Jer 51:11. Dan 5:28. 18Deres buer feller guttene. Over fosteret i mors liv forbarmer de seg ikke, med barn har deres øye ingen medynk. #2Kong 8:12. Nah 3:10. 19Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. #1:9. 14:22. 1Mos 19:25. Jer 49:18. 50:40.
20Hun skal aldri mer reise seg igjen. Ingen skal bo der fra slekt til slekt. Ingen araber skal slå opp sitt telt der, og gjetere lar ikke buskapen ligge der. 21Men ørkenens dyr skal hvile der. Husene skal være fulle av ugler, strutser skal bo der, og raggete demoner* skal hoppe omkring der. #Jer 50:39. Sef 2:14. Åp 18:2. *onde ånder, 34:13 ff. 22Ville hunder skal tute i dets forlatte borger, sjakaler i vellystens slott. Snart kommer hennes tid, og hennes dager blir ikke mange.