Jesaja 1

1
Herren klager over Judas frafall
1Dette er de synene som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. #2:1. Hos 1:1. Mika 1:1. 2Hør, dere himler, og lytt til, du jord! For Herren taler: Barn har jeg oppfostret og opphøyet, men de har satt seg opp mot meg. #5Mos 32:1.#Sal 50:4. Jer 2:12 ff. Hos 7:13. Mika 1:2.
3En okse kjenner sin eier, og et esel sin herres krybbe. Men Israel kjenner ingen ting, mitt folk har ikke forstått noe.#Jer 8:7.# 4Ve det syndige folket, et folk tynget av misgjerning, ætlinger av ugjerningsmenn, vanartede barn! De har forlatt Herren, de har foraktet Israels Hellige, er veket fra ham. #5:24. Jer 15:6. 5Hvorfor vil dere bli slått enda mer? Hvorfor vil dere øke deres frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svakt.
6Fra fotsåle til hode er ingenting helt. Her er bare sår, skrammer og åpne sår. De er ikke klemt ut og ikke forbundet og ikke oppbløtt med olje. 7Landet er en ørken, byene er oppbrent med ild. Like for øynene på dere eter fremmede opp deres jord. En ørken er det, som når fremmede har herjet. #5:5. 3Mos 26:32,33. Jer 44:22. 8Bare Sions datter er blitt igjen, som en løvhytte i en vingård, som en vakthytte på en agurkmark, som en beleiret by. 9Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, latt det bli tilbake en liten rest av oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. #13:19. 1Mos 19:24. Klag 3:22. Rom 9:29.
Falsk gudsdyrkelse gagner ikke
10Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk! #Hos 5:1. Mika 3:1,9.
11Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer? sier Herren. Jeg er mett av brennoffer av værer og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. #Ord 21:27. Jer 6:20. 14:12. Hos 8:13. Amos 5:21,22.#Mika 6:6 ff. 12Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder? #2Mos 23:15,17. 13Kom ikke mer fram med unyttig matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling - jeg tåler ikke høytid og urett sammen. #Mal 1:10. 14Deres nymåner og fester - min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem. 15Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. #Sal 66:18. Ord 1:28 ff. 15:29. 28:9. Jes 59:2,3.#Jer 14:12. Joh 9:31.
Kom og la oss gå i rette med hverandre
16Rens dere! Vask dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! #Sal 34:15. Esek 18:23,31.#Joel 2:12,13. Amos 5:14,15. Rom 12:9. 1Pet 3:11.
17Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! #5Mos 24:17,18. 27:19. Sal 82:3. Jer 22:3. 18Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. #43:25. 44:22. Sal 51:9. Åp 7:14. 19Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. #3Mos 25:18. 5Mos 30:15,16. Ord 1:33. 20Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt. #58:14. 3Mos 26:14,17,25. 4Mos 23:19.
Herrens vrede skal bli til lutring og dom
21Å, at den er blitt en horkvinne, den trofaste byen! Full var den av rett, rettferd bodde der, og nå - mordere! #Jer 2:21.
22Ditt sølv er blitt til slagg. Din vin er oppblandet med vann. #Esek 22:18. 23Dine førere er opprørere. De holder lag med tyver. Alle sammen elsker de bestikkelse og jager etter gaver. Den farløse hjelper de ikke til hans rett, og enkens sak tar de seg ikke av. #2Mos 22:22. Jer 5:28,29. Hos 9:15. Sak 7:10. 24Derfor sier Herren Herren, hærskarenes Gud, Israels Veldige: Ve! Jeg vil stille min harme på mine motstandere og ta hevn over mine fiender. 25Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly.
26Så vil jeg igjen gi deg slike dommere som i den første tiden, og rådgivere som i begynnelsen. Deretter skal du kalles rettferdighetens by, en trofast by. #60:17. Sak 8:3. 27Sion skal bli forløst ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. #59:20. 62:12. Rom 11:26. 28Men undergang skal ramme alle overtredere og syndere, og de som forlater Herren, skal omkomme.
29For de skal få skam av de eikene som dere er så glad i. Dere skal bli til skamme ved de hagene som dere har valgt dere. #Hos 4:13,19. 30For dere skal bli som en eik med visne blad og som en hage uten vann. 31Den sterke skal bli til stry, og hans verk til en gnist, og de skal begge brenne sammen uten at det er noen som slokker. #Jer 4:4. 17:27. Esek 20:47. Amos 5:6.

Markert nå:

Jesaja 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring