Hebreerne 4:5

Hebreerne 4:5 NB

Og på dette stedet igjen: Nei, de skal ikke komme inn til min hvile!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Hebreerne 4:5