Habakkuk 1:13

Habakkuk 1:13 NB

Du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde og ikke er i stand til å skue elendighet! Hvorfor ser du på troløse? Hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er mer rettferdig enn han?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del