1 Mosebok 48:20

1 Mosebok 48:20 NB

Så velsignet han dem den dagen og sa: Ved deg skal Israel velsigne og si: Gud gjøre deg som Efra’im og Manasse! Og han satte Efra’im foran Manasse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del