1 Mosebok 48:18

1 Mosebok 48:18 NB

Josef sa til sin far: Ikke så, far! For dette er den førstefødte. Legg din høyre hånd på hans hode!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del