1 Mosebok 48:13

1 Mosebok 48:13 NB

Så tok Josef dem begge, Efra’im i sin høyre hånd mot Israels venstre, og Manasse i sin venstre hånd mot Israels høyre, og førte dem fram til ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del