1 Mosebok 34:22

1 Mosebok 34:22 NB

Men bare på det vilkår vil mennene gå med på å bo blant oss og bli ett folk med oss, at alt mannkjønn blant oss lar seg omskjære, likesom de er omskåret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del