1 Mosebok 23

23
Sara dør og begraves i Makpela-hulen
1Saras alder ble hundre og tjuesju år. Det var Saras leveår. 2Og Sara døde i Kirjat-Arba, det er Hebron, i Kana’ans land. Og Abraham kom for å holde sørgehøytid og gråte over Sara. #50:10. Jos 14:15. 3Så sto Abraham opp og gikk bort fra sin avdøde, og han talte til Hets barn og sa:
4En fremmed og en utlending er jeg blant dere. La meg få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne. #1Krøn 29:15. Sal 39:13. Heb 11:9,13. 5Da svarte Hets barn Abraham og sa til ham: 6Hør på oss, herre! Du er en Guds høvding blant oss. Begrav din døde i den beste av våre graver. Ingen av oss skal nekte deg sin grav til å begrave din døde. 7Da sto Abraham opp og bøyde seg for landets folk, for Hets barn. 8Og han talte med dem og sa: Dersom dere samtykker i at jeg fører min døde bort og begraver henne, så hør på meg og legg et godt ord inn for meg hos Efron, Sohars sønn, 9at han lar meg få Makpela-hulen, som tilhører ham og ligger i utkanten av marken hans. Han skal få full betaling for den hvis han vil overlate den til meg til eiendomsgravsted her midt iblant dere. 10Men Efron satt der midt blant Hets barn. Og hetitten Efron svarte Abraham så Hets barn hørte det, alle de som var kommet til porten i byen hans, og han sa: 11Nei, herre! Hør på meg: Jeg gir deg marken, og hulen der gir jeg deg også. For mine landsmenns øyne gir jeg den til deg, begrav din døde der. 12Da bøyde Abraham seg for landets folk, 13og han talte til Efron mens landets folk hørte på, og sa: Bare du nå ville høre på meg! Jeg betaler deg det marken er verd. Ta imot det av meg, og la meg begrave min døde der. 14Da svarte Efron Abraham og sa til ham: 15Herre, hør på meg! Et jordstykke som er verd fire hundre sekel sølv, hva er det mellom meg og deg? Begrav du din døde! 16Abraham skjønte hva Efron mente. Så veide Abraham opp til Efron det sølvet han hadde talt om i påhør av Hets barn: fire hundre sekel sølv i gangbar mynt. #v.15.
17Efrons mark i Makpela, som ligger midt imot Mamre - både marken og hulen der og alle trærne som vokste på marken så langt den rakk til alle kanter, ble så tilskjøtet
18Abraham som kjøpt eiendom, mens Hets barn bevitnet det, i påsyn av alle dem som var kommet til porten i byen hans. #49:30. 50:13. Apg 7:16. 19Deretter begravde Abraham Sara, sin hustru, i hulen på Makpela-marken midt imot Mamre, det er Hebron, i Kana’ans land. #25:9,10. 20Marken og hulen på den ble av Hets barn tilskjøtet Abraham som eiendomsgravsted.

Markert nå:

1 Mosebok 23: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring