1 Mosebok 11

11
Babels tårn
1Hele jorden hadde ett språk og samme ord. 2Det skjedde, da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. 3De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel. 4Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. #5Mos 1:28. 9:1. 5Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.
6Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. 7Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale. 8Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
Sems etterkommere
10Dette er Sems slektshistorie: Sem var hundre år gammel da han fikk sønnen Arpaksjad, to år etter vannflommen. #1Krøn 1:17 ff. Luk 3:36.
11Etter at Sem hadde fått Arpaksjad, levde han fem hundre år, og fikk sønner og døtre. 12Da Arpaksjad var trettifem år gammel, fikk han sønnen Sjelah. #10:24. Luk 3:36. 13Etter at Arpaksjad hadde fått Sjelah, levde han fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. 14Da Sjelah var tretti år gammel, fikk han sønnen Eber. 15Etter at Sjelah hadde fått Eber, levde han fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. 16Da Eber var trettifire år gammel, fikk han sønnen Peleg. 17Etter at Eber hadde fått Peleg, levde han fire hundre og tretti år og fikk sønner og døtre. 18Da Peleg var tretti år gammel, fikk han sønnen Re’u. 19Etter at Peleg hadde fått Re’u, levde han to hundre og ni år og fikk sønner og døtre. 20Da Re’u var trettito år gammel, fikk han sønnen Serug. 21Etter at Re’u hadde fått Serug, levde han to hundre og sju år og fikk sønner og døtre. 22Da Serug var tretti år gammel, fikk han sønnen Nakor. 23Etter at Serug hadde fått Nakor, levde han to hundre år og fikk sønner og døtre. 24Da Nakor var tjueni år gammel, fikk han sønnen Tarah. 25Etter at Nakor hadde fått Tarah, levde han hundre og nitten år og fikk sønner og døtre. 26Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran.
Tarah drar fra Ur til Karan
27Dette er Tarahs slektshistorie: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot.
28Haran døde hos sin far Tarah, i sitt fedreland, i Ur i Kaldea*. #*i Sør-Babylonia. 29Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone hette Sarai, Nakors kone hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Jiska. 30Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. #16:1. 31Tarah tok med seg Abram, sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrams kone, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kana’ans land. Men da de kom så langt som til Karan*, bosatte de seg der. #15:7. Neh 9:7.#*i det nordvestlige Mesopotamia. 32Tarahs dager ble to hundre og fem år. Så døde Tarah i Karan.

Markert nå:

1 Mosebok 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring