Galaterne 3

3
Ånden ble gitt ved å høre evangeliet
1Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! #Luk 24:25. 1Kor 1:23. 2:2. 2Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? #Apg 2:38. 10:44. 11:17. Rom 10:17. Ef 1:13. 3Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? 4Så meget har dere opplevd forgjeves! - om det da virkelig er forgjeves. #1Kor 15:2. 2Joh 8. 5Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? #Rom 10:8,17.
Guds frelse er knyttet til løftet og troen
6Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. #1Mos 15:6. Rom 4:3. Jak 2:23. 7Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. #v.9. Rom 4:11,12.
8Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. #1Mos 12:3. Apg 3:25. 15:9. 9Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. #v.29. Rom 4:16. 10For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. #5Mos 27:26. Jer 11:3. Rom 4:15. 11Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. #2:16. Hab 2:4. Rom 1:17. Heb 10:38. 12Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det. #3Mos 18:5. Esek 20:11. Luk 10:28. Rom 10:5. 13Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. #4:5. 5Mos 21:23. Rom 8:3. 2Kor 5:21. 14Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. #1Mos 12:3. 22:18. Jes 32:15. 44:3. Apg 2:33. 15Brødre, jeg taler på menneskelig vis: Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. 16Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus. #1Mos 12:7. 13:15. 17:8. 24:7. 26:3,4. Luk 1:55.#Rom 4:13. 17Jeg mener da dette: En pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt fire hundre og tretti år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. #2Mos 12:40,41. Apg 7:6.
Loven ble gitt for overtredelsenes skyld
18For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. #Rom 4:13,14. 11:6. Heb 6:14. 19Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt - og den ble gitt ved engler, ved en mellommanns hånd. #5Mos 5:5. Joh 1:17. Apg 7:53. Rom 4:15. 5:20. Heb 2:2. 20Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. #5Mos 4:39.#1Kor 8:4. 1Tim 2:5. Heb 8:6. 9:15. 12:24. 21Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. #v.17,18. Rom 8:2-4. Heb 9:10. 22Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. #Rom 3:9 ff. 11:32.
Loven er tuktemester til Kristus
23Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. #Heb 9:10.
24Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. #Apg 13:39. Rom 10:4. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. #Rom 6:14. 10:4. 26Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. #4:5. Joh 1:12. 27For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. #Rom 6:3. 13:14. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. #Joh 17:21.#Rom 10:12. 1Kor 12:13. Ef 2:14,15. Kol 3:11. 29Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. #Rom 4:11,12,16. 9:8.

Markert nå:

Galaterne 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring