Esekiel 13:21

Esekiel 13:21 NB

Jeg vil rive i stykker deres hetter og fri mitt folk av deres hånd. De skal ikke mer være et bytte i deres hånd. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del