Esekiel 13
NB

Esekiel 13

13
Dom over falske profeter
1Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Profeter mot Israels profeter, som gir seg av med å spå, og si til dem som spår etter sitt eget hjerte: Hør Herrens ord! #34:2. Jer 23:1 ff. 37:19. 3Så sier Herren Herren: Ve over de dårlige profeter, som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett! #Jer 23:31. Klag 2:14. 4Som rever blant ruiner er dine profeter, Israel! 5Dere er ikke steget opp i murbruddene og har ikke bygd noen mur om Israels hus, så de kunne holde stand i striden på Herrens dag. #22:30. Sal 106:23. 6Deres syner var tomhet, og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren! - enda Herren ikke har sendt dem. Og så håper de på at deres ord skal bli stadfestet. #22:28. Jer 23:16,26,31. 28:15. 7Er det ikke tomme syner dere har skuet, og løgnaktige spådommer dere har uttalt? Dere sier: Så sier Herren! - enda jeg ikke har talt. 8Derfor sier Herren Herren: Fordi dere taler tomhet og skuer løgn, se, derfor vil jeg komme over dere, sier Herren Herren. 9Min hånd skal være mot de profeter som skuer tomhet og spår løgn. I mitt folks råd skal de ikke være. I Israels folks bok skal de ikke skrives. Til Israels land skal de ikke komme. Og dere skal kjenne at jeg er Herren Herren, 10fordi, ja, fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred! - enda det ikke er noen fred. Når folket bygger en vegg, se, da stryker de den over med kalk. #22:28. Jer 6:14. 8:11. Mika 3:5. 1Tess 5:3.
11Si til kalkstrykerne at den vil falle. Det kommer et regnskyll - og dere haglsteiner skal falle! - og et stormvær skal bryte inn. #Matt 7:27. 12Når så veggen er falt, vil det da ikke bli sagt til dere: Hvor er kalken som dere strøk på den? 13Derfor sier Herren Herren så: Ja, jeg vil i min harme la et stormvær bryte inn, og i min vrede la det komme et regnskyll, og i min harme haglsteiner, så alt blir ødelagt. 14Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med kalk, og la den styrte til jorden, så dens grunnvoll blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. 15Jeg vil tømme min harme på veggen og på dem som strøk den over med kalk, og jeg vil si til dere: Veggen finnes ikke mer, heller ikke de som strøk den over, 16Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for henne, enda det ikke er noen fred, sier Herren Herren. 17Og du, menneskesønn! Vend ditt ansikt mot ditt folks døtre, som profeterer etter sitt eget hjerte, og profeter mot dem #Jer 23:16 ff. Esek 13:2 f.
18og si: Så sier Herren Herren: Ve de kvinnene som syr dekker over alle ledd på hendene og gjør hetter til hodet på folk etter størrelsen, for å fange sjeler! Mitt folks sjeler fanger dere, og deres egne sjeler holder dere i live. 19Dere vanhelliger meg hos mitt folk for noen håndfull bygg og for noen stykker brød. Slik dreper dere sjeler som ikke skal dø, og slik holder dere sjeler i live som ikke skulle leve. Dere lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn. #Jer 23:17. Mika 2:11. 3:5. 20Derfor sier Herren Herren: Se, jeg vil ta fatt i de bindene som dere fanger sjelene med likesom fugler, og jeg vil rive dem ut av armene på dere. Og de sjelene som dere fanger, dem vil jeg la slippe fri som fugler. 21Jeg vil rive i stykker deres hetter og fri mitt folk av deres hånd. De skal ikke mer være et bytte i deres hånd. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. 22Ved løgn gjør dere den rettferdiges hjerte motløst, uten at jeg har bedrøvet ham, og dere styrker den ugudeliges hender, så han ikke vender om fra sin onde vei, så jeg kan la ham leve. #Jer 23:14. 23Derfor skal dere ikke mer skue tomhet eller spå falske spådommer. Jeg vil fri mitt folk av deres hånd. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.