Ester 1:20

Ester 1:20 NB

Når da dette påbudet som kongen utsteder, blir kjent i hele hans rike, så vidstrakt som det er, så vil alle kvinner vise sine ektemenn ære, fra den høyeste til den minste!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del