Ester 1:17

Ester 1:17 NB

For dronningens atferd vil bli kjent blant alle kvinner. Og så kommer de til å se med forakt på sine menn og si: Kong Ahasverus sendte bud om at dronning Vasjti skulle føres fram for ham, men hun kom ikke!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del