Ester 1:16

Ester 1:16 NB

Da tok Memukan til orde for kongen og stormennene: Dronning Vasjti har ikke bare forbrutt seg mot kongen, men mot alle stormenn og alle folk i alle kong Ahasverus’ landskaper.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del