Ester 1:13

Ester 1:13 NB

Kongen talte da med vismennene, som forsto seg på tidene, for det var vanlig at kongens saker ble lagt fram for dem som forsto seg på lov og rett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del