Forkynneren 6:10

Forkynneren 6:10 NB

Alt som er til, er for lenge siden nevnt ved navn. Det er kjent hva et menneske skal bli. Han kan ikke gå i rette med den som er sterkere enn han.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del