5 Mosebok 30
NB

5 Mosebok 30

30
Herren vil gjøre ende på fangenskapet og velsigne folket
1Når alle disse tingene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, #10:26. 28:2 ff. 29:28. 2og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn, #4:30. 3Mos 26:40. 3da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folkene som Herren din Gud hadde spredt deg iblant. #4:27. Sal 106:45 ff. Jer 29:14. 31:23. 32:37. 4Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. #Neh 1:9. Jes 43:6. 5Og Herren din Gud skal føre deg til det landet dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. 6Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da skal du få leve. #10:16. Jer 4:4. 32:39.#Esek 10:19. Rom 2:29. Fil 3:3. Kol 2:10. 7Herren din Gud skal legge alle disse forbannelsene på dine fiender og på dem som har hatet og forfulgt deg.
8Men du skal igjen høre på Herrens røst og holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag. 9I alt det du tar deg fore, skal Herren din Gud gi deg overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord. For Herren skal igjen glede seg over deg og gjøre vel imot deg, likesom han gledet seg over dine fedre, #28:10. Jer 32:41. 10så sant du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på hans bud og hans lover, og det som er skrevet i denne lovens bok, og så sant du omvender deg til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. 11For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte. #Jes 45:19. 48:16. 12Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? #Rom 10:6-8. 13Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? 14Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.
Velg livet
15Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. #10:26 ff. 28:2 ff.
16Jeg byr deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det landet du kommer inn i og skal ta i eie. 17Men dersom ditt hjerte vender seg bort, og du ikke vil være lydig, men lar deg forføre og tilber andre guder og dyrker dem, 18da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne. Dere skal ikke leve lenge i det landet som du nå drar til over Jordan for å komme inn i det og ta det i eie. #Jos 23:16. 19Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! #4:26.
20Elsk Herren din Gud. Hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv. Og da skal du nå en høy alder og få være i det landet som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob. #4:40. 5:33. 6:5. 10:20. 1Mos 50:24.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.