5 Mosebok 30:5

5 Mosebok 30:5 NB

Og Herren din Gud skal føre deg til det landet dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del