5 Mosebok 30:16

5 Mosebok 30:16 NB

Jeg byr deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det landet du kommer inn i og skal ta i eie.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

5 Mosebok 30:16

Del