5 Mosebok 30:13

5 Mosebok 30:13 NB

Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del