5 Mosebok 30:10

5 Mosebok 30:10 NB

så sant du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på hans bud og hans lover, og det som er skrevet i denne lovens bok, og så sant du omvender deg til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del