Daniel 12:11

Daniel 12:11 NB

Fra den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal det gå ett tusen to hundre og nitti dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del