Kolosserne 2:10

Kolosserne 2:10 NB

Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del