2 Timoteus 3

3
Farlige tider og fordervede mennesker
1Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. #1Tim 4:1. 2Pet 3:3. Jud 18. 2For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, #Matt 24:12. Luk 16:14. Rom 1:29 ff. 3uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, 4svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. #Fil 3:19. 5De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. #Matt 7:15. 15:7,8. Rom 16:17. Tit 1:16. 6Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, #Tit 1:11. 7som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 8Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. #2Mos 7:11. 1Tim 6:5. Tit 1:16. 9Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. 10Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, #1Tim 4:6. 6:11. 11i forfølgelser, i lidelser - slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har fridd meg ut av dem alle.#Sal 34:20.#Apg 13:50. 14:2,5,19. 2Kor 1:10. 11:23-27. 12Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. #Matt 16:24. Joh 17:14. Apg 14:22. 1Tess 3:3,4. 13Men onde mennesker og bedragere går fram til det verre. De fører vill og farer vill.
De hellige skrifter
14Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, #2:2. 15og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. #Sal 19:8. 119:98,130. Apg 16:1. Joh 5:39. 16Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, #Rom 15:16. 2Pet 1:19-21. 17for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. #2:21. Heb 13:21.

Markert nå:

2 Timoteus 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring