2 Timoteus 2

2
Lidelsen og seieren
1Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus! #Ef 6:10. 2Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre. #1:13. 3:14. Tit 1:5. 3Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann! #1:8. 4:5. 4Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. #1Kor 9:25. 5Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene.#4:7,8. 1Kor 9:24,25. Åp 2:10. 6Bonden som arbeider, skal først ha sin del av fruktene. #1Kor 9:7,10. 7Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt. 8Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ætt, etter mitt evangelium. #2Sam 7:12-16. Sal 132:11. Rom 1:3. 1Kor 15:5,20. 9For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. #Ef 3:1,13. Fil 1:12-14. Kol 1:24. 10Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. #Rom 6:23. 11Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. #Rom 6:8. 8:17. Fil 3:10. 1Tess 5:10. 12Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. #Matt 10:33. Rom 5:17. 8:17. 1Pet 4:13. 13Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. #4Mos 23:19. Rom 3:3. Tit 1:2.
Kjemp mot vranglæren
14Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. #1Tim 6:4. Tit 3:9. 15Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. 16Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakket, for de går bare videre og videre i ugudelighet. #1Tim 1:4,6. 4:7. Tit 1:14. 3:9. 17Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymeneus og Filetus. #1Tim 1:20. 18De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. #1Kor 15:12. 1Tim 6:21. Tit 1:11. 19Men Guds faste grunnvoll står, og har dette seglet: Herren kjenner sine! - og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett! #4Mos 16:5. Matt 7:23. Joh 10:14. 1Kor 8:3.
Kar til ære og vanære
20I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. #Rom 9:21. 21Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, - helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. #3:17. 22Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte! #1Kor 1:2. Gal 5:22. 1Tim 6:11. Heb 12:14. 23Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene! For du vet at de føder strid. #1Tim 4:7. 6:4,5. Tit 3:9. 24Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. #1Tim 3:2. Tit 1:7,9. 25Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten, #4:2. Gal 6:1. 1Tim 2:4. 26og våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. #1Tim 3:7. 6:9.

Markert nå:

2 Timoteus 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring