2 Samuel 22
NB

2 Samuel 22

22
Davids lovsang til Herren
1Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, fremførte han denne sangen for Herren. #2Mos 15:1. 5Mos 31:30. Sal 18:1 ff. 2Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min befrier. 3Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til - mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg. #5Mos 32:4,37. 1Sam 2:2. Sal 144:2. Luk 1:69. 4Jeg påkaller Den Høylovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender. 5Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. #Job 22:10. Sal 55:5. 106:3. Jon 2:3.
6Dødsrikets rep omga meg, dødens snarer falt over meg. 7I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører. #Sal 106:4. 120:1. Jon 2:8. 8Da ristet og bevet jorden, himmelens grunnvoller skalv. De ristet, for hans vrede var opptent. 9Røk steg opp av hans nese, fortærende ild fra hans munn, glør flammet ut fra ham. #2Mos 24:17. 5Mos 4:24. 32:22. Sal 97:3. Heb 12:29. 10Og han bøyde himmelen og steg ned, det var mørke under hans føtter.
11Han for på kjeruber og fløy, han lot seg se på vindens vinger. #Sal 99:1. 104:3. 12Han gjorde mørke til telt omkring seg, vannmasser, tykke skyer. #Sal 97:2. Jes 50:3. 13Fram av glansen foran ham brant glødende kull. 14Herren tordnet fra himmelen, Den Høyeste lot sin røst høre. #Job 37:2-5. Sal 29:3. 15Han sendte ut piler og spredte dem, lyn sendte han og forvirret dem. #1Sam 7:10. Sal 7:13,14.
16Da kom revnene i havets bunn til syne. Jordens grunnvoller ble avdekket ved Herrens trussel, for hans neses åndepust. 17Han rakte sin hånd ut fra det høye, han grep meg, han dro meg opp av dype vann. #Sal 144:7. 18Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, for de var for mektige for meg. #Sal 69:15.
19De overfalt meg på min ulykkes dag, men Herren ble min støtte. 20Han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg. 21Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, han betalte meg etter mine henders renhet. #1Sam 26:23. 1Kong 8:32. Sal 17:1. 24:4. 22For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud. 23Alle hans lover hadde jeg for øye, fra hans bud vek jeg ikke av. 24Jeg var ulastelig for ham og voktet meg vel for min synd. #1Kong 14:8. 15:5. 25Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, etter min renhet i hans øyne. #1Sam 26:24. Ord 10:31. 26Mot den fromme viser du deg from, mot den redelige stridsmann viser du deg redelig, #Ef 6:10 ff. 27mot den rene viser du deg ren, mot den falske viser du deg vrang. #3Mos 26:23,24. Sal 146:9. Ord 3:34. 28Elendige folk frelser du, men dine øyne er mot de overmodige, dem fornedrer du. #Ord 29:23. Luk 1:51. 1Pet 5:5. 29Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke. #Sal 27:1. 97:10. 102:4. 30Med din hjelp stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Guds hjelp springer jeg over murer. #5:6,7. Sal 60:14. Fil 4:13. 31Gud, hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. #Sal 12:7. 19:9. 109:140. Ord 30:5. 32Hvem uten Herren er Gud, og hvem er en klippe uten vår Gud? #v.2. 1Sam 2:2. Jes 43:10. 44:6,8. 33Gud, han er mitt sterke vern, han leder den ulastelige på hans vei. 34Han gir ham føtter som hindene og stiller meg på mine høyder. #Sal 40:3. Hab 3:19. 35Han lærer mine hender opp til kamp, så mine armer kan spenne kobberbuen. #Sal 144:1. 36Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør meg stor. #7:18. Sal 18:36. Ef 6:16,17. 37Du gjør rommet vidt for mine skritt, og mine ankler vakler ikke. #Sal 31:9. 38Jeg vil forfølge mine fiender og ødelegge dem. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem. 39Jeg gjør ende på dem og knuser dem, så de ikke kan reise seg. De faller under mine føtter. 40Du væpner meg med kraft til krig, du bøyer mine motstandere under meg. 41Du lar mine fiender vende meg ryggen. De som hater meg, utrydder jeg. #1Mos 49:8. 2Mos 23:27. 42De ser seg om, men det er ingen frelser - etter Herren, men han svarer dem ikke. 43Jeg maler dem til støv på jorden, jeg knuser dem og tramper dem ned som søle på gatene. 44Du redder meg fra mitt folks kamper. Du bevarer meg til å være høvding over hedningefolk. Folkeslag som jeg ikke kjenner, tjener meg. 45Fremmede kryper for meg, bare de hører om meg, blir de meg lydige. #5Mos 33:29. Sal 66:3. 72:9. 81:15. 46Fremmede visner bort og går skjelvende ut av sine borger. 47Herren lever, og priset er min klippe. Opphøyet er min frelses klippefaste Gud. 48Han er den Gud som gir meg hevn og legger folkeslag under meg. #Sal 47:4. 94:1. 144:2. 49Han er den som fører meg ut fra mine fiender. Over mine motstandere opphøyer du meg, fra voldsmannen redder du meg. 50Derfor vil jeg prise deg blant hedningene, Herre! Jeg vil lovsynge ditt navn. #Rom 15:9. 51Han gir sin konge store seirer. Han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid. #7:12-16. Sal 144:10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.