2 Kongebok 15

15
Asarja regjerer i Juda
1I Israels konge Jeroboams tjuesjuende år ble Asarja, sønn av Judas konge Amasja, konge. #14:21. 2Krøn 26:1 ff. 2Han var seksten år gammel da han ble konge, og regjerte femtito år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja og var fra Jerusalem. 3Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, nøyaktig som hans far Amasja hadde gjort. #14:3 ff. 4Men offerhaugene ble ikke nedlagt, folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene. #12:3. 5Herren slo kongen, så han ble spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv, og Jotam, kongens sønn, sto for kongens hus og dømte landets folk. #3Mos 13:46. 4Mos 12:14. 2Krøn 26:19 ff.
6Det som ellers er å fortelle om Asarja og om alt det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike. 7Asarja la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre i Davids by. Og hans sønn Jotam ble konge etter ham.
Sakarja regjerer i Israel
8I Judas konge Asarjas trettiåttende år ble Sakarja, Jeroboams sønn, konge over Israel i Samaria. Han regjerte i seks måneder. #14:29.
9Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans fedre hadde gjort. Han vendte seg ikke bort fra Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre. #10:29. 10Og Sjallum, sønn av Jabes, fikk i stand en sammensvergelse mot ham og slo ham i hjel mens folket så det, og ble konge etter ham. 11Det som ellers er å fortelle om Sakarja, det er skrevet i Israels kongers krønike. 12Slik gikk det ordet i oppfyllelse som Herren hadde talt til Jehu. Han hadde sagt: Dine sønner skal sitte på Israels trone til fjerde ledd. Og slik ble det. #10:30.
Sjallum regjerer i Israel
13Sjallum, sønn av Jabes, ble konge i Judas konge Ussias trettiniende år, og regjerte en måneds tid i Samaria. #14:21. 1Kong 16:24.
14Da dro Menahem, Gadis sønn, opp fra Tirsa og kom til Samaria og slo i hjel Sjallum, Jabes’ sønn, i Samaria og ble konge etter ham. 15Det som ellers er å fortelle om Sjallum og om den sammensvergelsen han fikk i stand, det er skrevet i Israels kongers krønike. 16På den tiden dro Menahem ut fra Tirsa og herjet Tifsah med alt som var der, og hele landområdet som hører til. Byen hadde ikke åpnet portene for ham, derfor herjet han den. Alle de kvinner i byen som var med barn, skar han opp. #8:12.
Menahem regjerer i Israel
17I Judas konge Asarjas trettiniende år ble Menahem, Gadis sønn, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i ti år. 18Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Så lenge han levde, vendte han seg ikke bort fra Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre. 19Kongen i Assyria, Pul*, falt inn i landet. Da ga Menahem tusen talenter sølv til Pul for at han skulle støtte ham og trygge kongedømmet i hans hånd. #1Krøn 5:26. *et annet navn på Tiglat-Pileser III. 20De pengene som Menahem skulle gi til kongen i Assyria, fikk han inn ved å legge skatt på Israel, på alle rikmenn, femti sekel på hver. Så vendte kongen i Assyria tilbake og ble ikke lenger i landet. #23:35.# 21Det som ellers er å fortelle om Menahem og om alt det han gjorde, det er skrevet i Israels kongers krønike.
22Så la Menahem seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Pekahja ble konge etter ham.
Pekahja regjerer i Israel
23I Judas konge Asarjas femtiende år ble Pekahja, Menahems sønn, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i to år.
24Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vendte seg ikke bort fra Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre. 25Og hans høvedsmann Pekah, sønn av Remalja, fikk i stand en sammensvergelse mot ham og slo ham i hjel i Samaria i borgen i kongens hus. Han drepte også Argob og Arje. Han hadde med seg femti mann av gileadittene, og da han hadde drept Pekahja, ble han konge etter ham. 26Det som ellers er å fortelle om Pekahja og om alt det han gjorde, det er skrevet i Israels kongers krønike.
Pekah regjerer i Israel
27I Judas konge Asarjas femtiandre år ble Pekah, Remaljas sønn, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i tjue år.
28Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vendte seg ikke bort fra Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre. 29I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria Tiglat-Pileser og tok Ijon og Abel-Bet-Ma’aka og Janoah og Kedesj og Hasor og Gilead og Galilea, hele Naftalis land, og han bortførte innbyggerne til Assyria. #17:6. 1Kong 15:20. 30Og Hosea, Elas sønn, fikk i stand en sammensvergelse mot Pekah, Remaljas sønn, og slo ham i hjel og ble konge etter ham i Jotams, Ussias sønns tjuende år. #16:1 ff. 31Det som ellers er å fortelle om Pekah og om alt det han gjorde, det er skrevet i Israels kongers krønike.
Jotam regjerer i Juda
32I Israels konge Pekahs, Remaljas sønns andre år ble Jotam konge. Han var sønn av Judas konge Ussia. #2Krøn 27:1 ff.
33Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og regjerte seksten år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusja og var datter av Sadok. 34Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Ussia hadde gjort. #v.3. 14:3. 2Krøn 26:4,5. 35Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene. - Det var han som bygde den øvre port i Herrens hus.
36Det som ellers er å fortelle om Jotam og om alt det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike.
37I de dager begynte Herren å sende kongen i Syria, Resin, og Pekah, Remaljas sønn, mot Juda. #16:5. Jes 7:1. 38Og Jotam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i sin far Davids by. Og hans sønn Akas ble konge etter ham.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring