2 Krønikebok 23
NB

2 Krønikebok 23

23
Joasj blir konge
1Men i det sjuende året tok Jojada mot til seg og sluttet en pakt med noen av høvedsmennene over hundre - det var Asarja, Jerohams sønn, og Ismael, Johanans sønn, og Asarja, Obeds sønn, og Ma’aseja, Adajas sønn, og Elisjafat, Sikris sønn. #2Kong 11:4 ff. 2De dro omkring i Juda og samlet levittene fra alle Judas byer sammen med Israels slekters overhoder. Og da de kom til Jerusalem, 3gjorde hele forsamlingen en pakt med kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem: Kongens sønn skal være konge, slik som Herren har sagt om Davids sønner. #21:7. 2Sam 7:12 ff. 4Hør nå hva dere skal gjøre: Den ene tredjedel av dere, de prestene og levittene som tiltrer vakttjenesten på sabbaten, skal stå vakt ved dørtersklene. 5Den andre tredjedelen skal stå vakt ved kongeboligen, og den siste tredjedelen skal stå vakt ved Jesod-porten, og alt folket i forgårdene ved Herrens hus. 6Men ingen må komme inn i Herrens hus uten prestene og de av levittene som gjør tjeneste. De kan gå inn, for de er hellige. Men alle de andre av folket skal holde seg etter det Herren har foreskrevet. 7Levittene skal stille seg rundt omkring kongen, hver mann med våpen i hånd, og den som kommer inn i huset, skal drepes. Dere skal være hos kongen, både når han går inn og når han går ut. 8Levittene og hele Juda gjorde slik som presten Jojada hadde befalt. De tok hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten og dem som trådte av på sabbaten, for presten Jojada hadde ikke latt skiftene få avløsning. 9Og presten Jojada ga høvedsmennene de spydene og de små og store skjoldene som hadde tilhørt kong David, og som var i Guds hus. 10Han stilte alt folket opp, hver mann med våpen i hånd, fra husets høyre side til husets venstre side bort imot alteret og bort imot huset, rundt omkring kongen. 11Så førte de kongesønnen ut og satte kronen på ham og overga ham vitnesbyrdet. Og de gjorde ham til konge. Og Jojada og sønnene hans salvet ham og ropte: Kongen leve! #5Mos 17:18 ff. 1Sam 10:24. 1Kong 1:25,39. 12Da Atalja hørte ropet fra folket som sprang fram og hyllet kongen, gikk hun inn i Herrens hus til folket.
13Der fikk hun se at kongen sto ved sin søyle ved inngangen, og høvedsmennene og trompetblåserne sto hos ham. Hele folkemengden gledet seg og blåste i trompetene. Og sangerne var der med instrumentene sine og sang Herrens lov og pris. Da flerret Atalja klærne sine og ropte: Opprør, opprør! #4Mos 10:10. 14Men presten Jojada sendte ut høvedsmennene, de som var satt over hæren, og han sa til dem: Før henne ut mellom rekkene. Om noen følger henne, så skal han drepes med sverd. For presten hadde sagt: Dere skal ikke drepe henne i Herrens hus. 15Så gjorde de plass for henne til begge sider, og da hun kom dit hvor Hesteporten fører inn til kongens hus, drepte de henne. #Neh 3:28. Jer 31:40.
Jojada oppretter en pakt mellom kongen og folket og Herren
16Og Jojada sluttet en pakt mellom seg og alt folket, og med kongen, at de skulle være Herrens folk. #15:12.
17Og alt folket gikk inn i Ba’als hus og rev det ned. Hans altere og avgudsbildene knuste de. Og Ba’als prest Mattan drepte de foran altrene. #23:12,15. 31:1. 18Jojada overlot tilsynet i Herrens hus til de levittiske prestene, som David hadde inndelt i skift for tjenesten i Herrens hus. De skulle ofre Herrens brennoffer, som skrevet er i Mose lov, med glede og sang, etter Davids forskrift. #1Krøn 24:3 ff. 19Og han satte dørvoktere ved portene til Herrens hus, for at ingen som var blitt uren på noen måte, skulle komme inn der. 20Så tok han med seg høvedsmennene over hundre og de fornemste og de mektige blant folket og hele folkemengden, og førte kongen ned fra Herrens hus. De gikk gjennom den øvre porten inn i kongens hus og satte kongen på kongetronen. 21Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Atalja hadde de drept med sverd.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.