2 Krønikebok 22
NB

2 Krønikebok 22

22
Akasja blir konge etter Joram
1Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasja til konge etter ham. For alle de eldre var blitt drept av den røverflokken som var kommet til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasja konge i Juda. #21:16,17. 2Kong 8:24. 1Krøn 3:11. 2Akasja var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja og var datter av Omri. #2Kong 8:26. 3Også han vandret på de samme veier som Akabs hus. For hans mor var hans rådgiver i å leve ugudelig. 4Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, likesom Akabs hus. For etter hans fars død var de rådgiverne hans, til ødeleggelse for ham selv. 5Det var også rådene deres han fulgte da han sammen med Israels konge Joram, Akabs sønn, dro ut i krig mot Hasael, kongen i Syria, og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram. #2Kong 8:28.
6Da vendte han tilbake for å la seg lege i Jisre’el for de sårene han hadde fått ved Rama da han kjempet mot kongen i Syria, Hasael. Og Judas konge Asarja, Jorams sønn, dro ned til Jisre’el for å se til Joram, Akabs sønn, fordi han var syk.
Jehu myrder Akasja
7Men det var Gud som ville at Akasja skulle gå til grunne. Derfor styrte han det slik at han kom til Joram. For da han kom dit, dro han med Joram ut mot Jehu, Nimsis sønn, som Herren hadde salvet til å utrydde Akabs hus. #10:15. 2Kong 9:21. 8Så hendte det at Jehu, mens han var i ferd med å fullbyrde dommen over Akabs hus, møtte Judas høvdinger og Akasjas brorsønner, som var i Akasjas tjeneste, og drepte dem. #2Kong 10:13,14. 9Så lette han etter Akasja. Han ble grepet mens han holdt seg skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham. Så gravla de ham, for de sa: Han er en sønn av Josjafat, som søkte Herren av hele sitt hjerte. Men det var ingen igjen av Akasjas hus som var i stand til å overta kongedømmet. #17:3,4. 2Kong 9:27 ff.
Atalja styrer i Juda
10Da Akasjas mor Atalja fikk vite at sønnen hennes var død, gikk hun i gang med å utrydde hele kongeætten i Judas hus. #2Kong 11:1 ff.
11Men kongedatteren Josjabat tok Joasj, Akasjas sønn, og førte ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og hans amme inn i et sengkammer. Og Josjabat, kong Jorams datter, presten Jojadas kone - hun var søster til Akasja - gjemte gutten for Atalja, så hun ikke fikk drept ham. 12Siden var han hos dem i Guds hus og ble holdt skjult der i seks år, mens Atalja regjerte i landet.