2 Krønikebok 1
NB

2 Krønikebok 1

1
Herren gir Salomo makt og visdom
1Salomo, Davids sønn, styrket sitt kongedømme. Herren hans Gud var med ham og lot ham bli overmåte stor. #1Kong 2:12,46. 1Krøn 29:25. 2Og Salomo kalte til seg hele Israel, høvedsmennene over tusen og over hundre, dommerne og alle høvdingene i hele Israel, og overhodene for deres slekter. 3Han og alle de han hadde kalt sammen, dro til offerhaugen i Gibeon. For der sto Guds sammenkomst-telt, det som Herrens tjener Moses hadde laget i ørkenen. #2Mos 26:1 ff. 40:2. 2Kong 3:4. 1Krøn 21:29. 4Men Guds ark hadde David ført opp fra Kirjat-Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for den, for han hadde reist et telt for den i Jerusalem. #1Krøn 13:6. 15:1. 5Kobberalteret som Besalel, sønn til Uri og sønnesønn til Hur, hadde laget, sto der foran Herrens tabernakel. Og Salomo og de han hadde kalt sammen, søkte dit. #2Mos 38:1. 6Og Salomo gikk opp dit, til kobberalteret for Herrens åsyn i sammenkomstens telt, og ofret tusen brenn-offer på det. 7Samme natt åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham: Be om det du vil jeg skal gi deg! #1Kong 3:5 ff.
8Salomo svarte Gud: Du har vist stor miskunn mot min far David og gjort meg til konge etter ham. 9Herre Gud, så la nå ditt ord til min far David bli sannhet! For du har gjort meg til konge over et folk som er så tallrikt som støvet på jorden. #1Mos 13:16. 10Gi meg nå visdom og kunnskap, så jeg kan være leder og fører for dette folket! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så stort? 11Da sa Gud til Salomo: Fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke har bedt om rikdom, skatter og ære eller dine fienders død og heller ikke om et langt liv, men har bedt om visdom og kunnskap, så du kan dømme mitt folk som jeg har gjort deg til konge over, #1Kong 3:11. 12så er visdom og kunnskap gitt deg. Og jeg vil også gi deg rikdom og skatter og ære, som ingen av de kongene som har vært før deg har hatt, og heller ikke de som kommer etter deg, kommer til å få. #Matt 6:33. Ef 3:20.
Salomos rikdom
13Så dro Salomo fra offerhaugen i Gibeon, fra sammenkomstens telt, tilbake til Jerusalem. Og han regjerte over Israel. #v.3. 1Krøn 21:29.
14Salomo skaffet seg mange stridsvogner og hestfolk. Han hadde fjorten hundre stridsvogner og tolv tusen hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. #9:25. 1Kong 10:26 ff. 15Kongen gjorde sølvet og gullet i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet. #9:27. 16Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra Kue. Kongens kjøpmenn kjøpte dem i Kue og hentet dem der. 17Hver vogn som ble hentet opp fra Egypt og innført, kostet seks hundre sekel sølv og hver hest ett hundre og femti. På samme måten hentet de også vogner og hester derfra til alle hetittenes konger og til kongene i Syria.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.