2 Krønikebok 2
NB

2 Krønikebok 2

2
Salomo forbereder byggingen av templet
1Salomo tenkte nå på å bygge et hus for Herrens navn og et hus for seg selv til kongebolig. #1Kong 5:5. 2Han skrev ut sytti tusen mann til bærere og åtti tusen mann til steinhoggere på fjellene, og han satte tre tusen seks hundre oppsynsmenn over dem. #1Kong 5:15. 3Så sendte han bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa: Gjør nå det samme for meg som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i! #2Sam 5:11. 1Kong 5:2. 1Krøn 14:1.
4Nå vil jeg bygge et hus for Herrens, min Guds navn og innvie det til ham, så vi kan brenne velluktende røkelse for hans åsyn og legge fram de daglige skuebrød, og ofre brennoffer morgen og kveld på sabbatene og nymånedagene og på Herrens, vår Guds høytider. Dette er pålagt Israel for alle tider. 5Det huset som jeg vil bygge, skal være stort. For vår Gud er større enn alle guder! #2Mos 15:11. 1Krøn 16:25. Sal 86:8. 6Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himlene og himlenes himler rommer ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham - nei, bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn. #6:18. 1Kong 8:27. 1Krøn 29:14. 7Så send meg nå en mann som er kyndig i å arbeide i gull og sølv og kobber og jern, og i purpurrød og karmosinrød og blå ull, og som forstår seg på å skjære ut bilder, så han kan arbeide sammen med de kunstforstandige menn som jeg har her i Juda og i Jerusalem, og som min far David har kalt til dette. 8Send meg også sedertre, sypresstre og sandeltre fra Libanon. For jeg vet at dine tjenere forstår seg på å hogge trærne på Libanon, og mine tjenere skal arbeide sammen med dine. 9De må sørge for trær i mengdevis til meg, for det huset jeg vil bygge, skal være stort og prektig. 10Tømmerhoggerne, dine tjenere som feller trærne, vil jeg gi tjue tusen kor tresket hvete og tjue tusen kor bygg og tjue tusen bat vin og tjue tusen bat olje. #1Kong 5:11. 11Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte Salomo: Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over dem. #9:8. 1Kong 10:9.
12Og Hiram skrev videre: Lovet være Herren, Israels Gud, som har skapt himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for seg selv til kongebolig! #1Kong 5:7. Sal 102:26. 13Jeg sender deg nå en kyndig og forstandig mann, Huram-Abi. #1Kong 7:13 ff. 14Han er sønn til en kvinne av Dans døtre, men hans far er en mann fra Tyrus. Han forstår seg på å arbeide i gull og sølv, kobber, jern, stein og tre, og i purpurrød og blå ull og i hvitt lin og i karmosinrød ull. Og han forstår seg på å skjære ut alle slags bilder og planlegge alle slags kunstverk som han får som sin oppgave, sammen med dine kyndige menn og min herres, din far Davids kyndige menn. #2Mos 31:4 ff. 1Kong 7:14. 15Nå kan min herre sende sine tjenere hveten og byggen, oljen og vinen som han har talt om. 16Så skal vi hogge så mange trær på Libanon som du har bruk for, og sende dem i flåter på havet til Jaffa. Så kan du selv hente dem opp til Jerusalem. #1Kong 5:8,9. Esr 3:7. 17Så talte Salomo alle de fremmede menn som bodde i Israels land - det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt. Det viste seg at det var ett hundre og femtitre tusen seks hundre mann. #1Krøn 22:2.
18Av dem gjorde han sytti tusen til bærere og åtti tusen til steinhoggere på fjellene, og tre tusen seks hundre til oppsynsmenn, som skulle holde folket i arbeid. #v.2. Jos 9:27.