2 Samuel 8:17

2 Samuel 8:17 NB

Sadok, sønn av Akitub, og Akimelek, sønn av Abjatar, var prester, og Seraja var statsskriver.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del