2 Samuel 8:15

2 Samuel 8:15 NB

Så regjerte nå David over hele Israel, og David gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del