2 Samuel 8:14

2 Samuel 8:14 NB

Og han la krigsmannskap i Edom. I hele Edom la han krigsmannskap, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del