2 Samuel 23:8

2 Samuel 23:8 NB

Dette er navnene på Davids helter: Josjeb-Basjebet, takmonitten, høvding for de tre. Han svingte sin lanse over åtte hundre falne på én gang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del