2 Samuel 23:36

2 Samuel 23:36 NB

Jigal, sønn av Natan, fra Soba, gaditten Bani
NB: Norsk Bibel 88/07
Del