2 Samuel 23:31

2 Samuel 23:31 NB

arbatitten Abi-Albon, barhumitten Asmavet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del